Utleie av strøm og temperaturkontroll til olje og gassindustrien

Aggreko utmerker seg på verdens olje- og gassmarkeder

Aggreko er verdensledende innen løsninger for utleie av strøm og temperaturkontroll til olje- og gassindustrien.

Salgsmedarbeiderne og de tekniske spesialistene våre har omfattende kunnskap om og erfaring på dette spesialiserte feltet og kan samarbeide effektivt og sikkert med deg om idriftsettelse og driftsnedleggelse, selve driften, planlagt vedlikehold og nødssituasjoner.

Aggreko har alt nødvendig spesialtilpasset utstyr til å arbeide både på land og til havs. Spesialtjenestene varierer fra strømgenerering på land og til havs og utleiemoduler for temperaturkontroll til strømmoduler for bygging, idriftsettelse og avgjørende ferdigstillelse på offshoreplattformer og FPSO-er.

Vi skaffer også personale som er godkjent for arbeid til havs og kan drive og vedlikeholde utstyret i prosjektperioden.

Våre spesialløsninger omfatter:

Doble bulktanker til drivstoff og systemer for automatisk fylling,

Nøkkelferdige moduler for generering av flere megawatt strøm som umiddelbart står til disposisjon i produksjonen ved planlagt eller uforutsett driftsstans,

Personale som er godkjent for arbeid til havs og kan drive og vedlikeholde utstyret i prosjektperioden,

”Tauekraft”-moduler om bord på oljeplattformer og FPSO-er, komplette med innebygde systemer for varsling av og beskyttelse mot brann og gass og om nødvendig, vinterisolasjonsmoduler som sikrer trygg og effektiv drift i omgivelser med kuldegrader,

Spesialtilpassede resistive og reaktive lastbanker til idriftsettelse og testing av dødstart og hovedturbingenereringsmoduler i anlegg på land og om bord på installasjoner til havs.

Ta kontakt med +47 810 00 333 dersom du vil finne ut hvordan Aggreko kan hjelpe deg.