Utleie av strøm, kjøling og temperaturkontroll til oljeindustrien

Spesialtilpassede løsninger til den petrokjemiske industrien

Aggreko er verdensledende innen løsninger for utleie av strøm og temperaturkontroll til den petrokjemiske industrien. Løsningene våre hjelper kundene med å holde produksjonen og lønnsomheten oppe samtidig som de oppnår verdifulle tids- og kostnadsbesparelser.

Ved hjelp av det uovertrufne utvalget av strømmoduler, kjølere, kjøletårn og kompressorer har vi utviklet nøkkelferdige løsninger som dekker en lang rekke behov i bransjen, f.eks. sesongavhengig prosesskjøling, håndtering av driftsstans og vedlikehold, katastrofegjenoppretting og utskiftning av kjøletårn.

Aggreko tilbyr:

  • Hjelp til katastrofegjenoppretting og beredskapsplanlegging,
  • Assistanse i nødssituasjoner med uforutsett drifts- eller strømstans.
  • Systemer for kjøling ved lav temperatur,
  • Ekstra eller nye kjøletårn for vann i store volumer,
  • midlertidig kjøling og strøm ved reparasjoner og overhaling.
  • Strømforsyning til korte produksjonsserier eller kvalifikasjonstesting for forskning og utvikling.

Aggreko har engasjerte, førsteklasses prosessingeniører som hjelper deg med å utvikle, kostnadsberegne og gjennomføre løsninger og sørge for miljø- og sikkerhetsmessig godkjenning.

Kontakt oss på +47 810 00 333 dersom du vil finne ut hvordan Aggreko kan bidra til å gjennomføre prosjektet ditt uten feil.