Løsninger til olje rafinerings industrien

Aggreko tilbyr Innovative løsninger til Olje Rafinerings Industrien

Aggreko er verdensledende innen løsninger for utleie av strøm og temperaturkontroll til olje rafinerings industrien. Løsningene våre hjelper kundene med å holde industrien i drift samtidig som de oppnår verdifulle tids- og kostnadsbesparelser.

Våre erfarene ingenører og teknikere kan hjelpe til med:

Hjelp til katastrofegjenoppretting og beredskapsplanlegging,

Assistanse i nødssituasjoner med uforutsett drifts- eller strømstans,

Systemer for kjøling ved lav temperatur,

Fjerning av flaskehalser i prosessen og driften,

Ekstra eller nye kjøletårn for vann i store volumer,

Midlertidig kjøling og strøm ved reparasjoner og overhaling,

Strømforsyning til korte produksjonsserier eller kvalifikasjonstesting for forskning og utvikling

  • Aggreko har engasjerte, førsteklasses prosessingeniører som hjelper deg med å utvikle, kostnadsberegne og gjennomføre løsninger og sørge for miljø- og sikkerhetsmessig godkjenning.

Ta kontakt med +47 810 00 333 dersom du vil finne ut hva Aggreko kan gjøre for deg.

+47 810 00 333

Leie Forespørsel
power solutions for refinery

Relaterte sider

Løsninger for  bransjen