Strømforsyning til kraftindustrien fra Aggreko

Strømforsyning til industrien fra Aggreko

Aggreko er verdensledende innen løsninger for utleie av strøm og temperaturkontroll til kraftindustrien. Løsningene våre hjelper kundene med å holde produksjonen og lønnsomheten oppe samtidig som de oppnår verdifulle tids- og kostnadsbesparelser.

Med kunder i over 90 land og verdens største utleiepark (over 4.500 megawatt leiestrøm) er Aggreko utstyrt til å reagere på de spesielle behovene til kraftindustrien. Det er særlig interessant for kraftindustrien at Aggreko setter inn strømmoduler på inntil 200 megawatt, bl.a. generatorer og transformatorer, i løpet av dager eller uker på det stedet kunden ønsker. Vi har løsninger som går på enten gass eller diesel og fungerer på alle vanlige spenninger på inntil 63 kV.

Anvendelsesområdene våre omfatter:

  • levering av ekstra strømgenereringskapasitet i perioder med høy etterspørsel,
  • midlertidig strøm ved planlagt vedlikehold eller uforutsett driftsstans,
  • sesongavhengig tilpasning,
  • strøm til bygging og idriftsettelse av ny kapasitet,
  • lastbanker til testing av generatorer og strømsystemer,
  • strømforsyning til fjerntliggende områder og øyer som ikke betjenes av hovednettet,
  • kjøletårn til styring av høye utløpstemperaturer i vannet ved kraftverk i varmt vær eller tørke

Ta kontakt med +47 810 00 333 dersom du ønsker flere opplysninger om Aggrekos strømgenereringsløsninger for kraftindustrien