Eldfisk Bravo Norge | Aggreko

Fiberoptisk Strømstyring på Eldfisk Bravo

Etter en samkjøring av aggregatene som forsyner plattformen Eldfisk Bravo med elektrisk kraft er strømsystemene nå blitt både sterkere, sikrere og enklere.

Plattformen befinner seg på Eldfisk-feltet, som er en del av det enorme Ekofisk-området i den sørlige delen av Nordsjøen, om lag 280 kilometer sørvest for Stavanger. I mai fikk Eldfisk Bravo nytt styringssystem for elekrisk kraft. Operasjonen innebar sammenkobling av to aggregater.

Aggregatene befinner seg på helt ulike deler av plattformen, med noen minutters gangavstand mellom. Samkjøringen av dem var en komplisert oppgave, og Aggreko benyttet til dels uvanlige løsninger for å oppnå det ønskede resultatet.

Blant annet ble det brukt fiberoptiske kabler istedenfor kobberkabler som kommunikasjon mellom maskinene og kontrollrom. Det øker sikkerheten i soner med eksplosjonsfare, samtidig som elektriske forstyrrelser og feilsignaler forhindres.

Aggregatene har innebygd brann- og gassdeteksjon og eget slukkesystem.

Den computerstyrte samkjøringen av aggregatene overvåkes fra plattformens kontrollrom.

Fra kontrollrommet kan aggregatenes last, spenning motortilstand og brann/gassdeteksjon overvåkes. Operatøren kan skifte mellom de to strømkildene under drift, eller kjøre begge sammen, samt overta lasten fra plattformens egen turbingenerator dersom den blir kjørt.

Dette er et system som har blitt utviklet unikt for Aggreko Norway i samarbeid med Deif.

 

 

+47 810 00 333

Leie Forespørsel