Aggrekos sosiale ansvar

Aggrekos sosiale ansvar

 

Aggreko har forpliktet seg til å arbeide på en trygg, etisk og ansvarlig måte.

Virksomheten vår innebærer arbeid i mange forskjellige land, ofte i fjerntliggende og krevende omgivelser, med utstyr og stoffer som kan være farlige for mennesker og skadelige for eiendom og miljø dersom de ikke håndteres på riktig måte.

Vi blir ofte tilkalt etter naturkatastrofer eller menneskeskapte ulykker der infrastrukturen er svært ødelagt, og der arbeidsforholdene langt fra er ideelle. Over tid har vi utarbeidet en lang rekke arbeidsrutiner og prosesser som sikrer minst mulig risiko for skade på mennesker eller miljøet.

Aggrekos rapport om sosialt ansvar for 2006 er tilgjengelig på side 48-52 i årsberetningen og regnskapet for 2006

+47 810 00 333

Leie Forespørsel