Propylene Recovery Case Study

Gjenvinning av propylen

Kundens utfordring

En olefinprodusent i Midtvesten i USA opplevde begrensninger i gjenvinningsdelen av propylenenheten. Dette påvirket ikke bare produksjonen, men forårsaket også uønsket avbrenning av propylenet. Man antok at en tett varmeveksler var årsaken til problemet, og det var nødvendig å stanse anlegget for å rengjøre varmeveksleren. Dette ville medføre flere dager uten produksjon, noe anlegget ikke hadde råd til.

Aggreko Process Services ble kontaktet for å evaluere behovet.

Aggrekos løsning

Bare 24 timer etter at utstyret var kommet til anlegget var prosjektet i gang med å oppfylle alle prosessmålsetningene. APS vurderte de mulige alternativene og anbefalte en løsning som ville dekke kundens behov, virke minst mulig forstyrrende på anlegget ved installasjon og ikke kreve uforutsett driftsstans.  

Kundens fordeler

Prosjektet har gitt anlegget mulighet til å opprettholde produksjonen til en planlagt driftsstans for enheten kunne koordineres. Dessuten har det ikke lenger vært nødvendig å brenne av propylenet, og man har dermed unngått mulige miljøbøter.

+47 810 00 333

Leie Forespørsel
propylen recovery