Base-load Utility Power,  Cabinda, Angola

Grunnlastverk, Cabinda, Angola

Kundens utfordring

Etter en periode med konflikt i regionen trengte kraftverket i Cabinda omfattende reparasjon, og strømrasjonering var blitt en vane for en befolkning på 500.000 mennesker. Pålitelig strømforsyning var nødvendig for å oppnå økonomisk utvikling og gjenoppbygning av regionen.  

Dessuten førte økte kostnader til brensel (diesel) i kombinasjon med lett tilgjengelig forsyning av naturgass i Cabinda til at myndighetene var på jakt etter en alternativ brenselkilde til fremtidig strømforsyning.

Aggrekos løsning

Aggreko leverte først en strømforsyningsenhet på 15 MW/30 kV i Malongo for å dekke det eksisterende behovet i Cabinda. Etter hvert som befolkningen i Cabinda ble vant til pålitelig strømforsyning økte etterspørselen til 25 MW. For å stabilisere nettet ble hovedstrømforsyningsenheten økt til 20 MW ved 30 kV, og i tillegg kom en strømforsyningsenhet på 5 MW ved 15 kV i sentrum av byen.

Strøm til utkantstrøkene var også et problem, og da det var etablert en pålitelig strømkilde sentralt i Cabinda, økte etterspørselen i de omkringliggende områdene. Denne etterspørselen dekket Aggreko ved å installere åtte ”bikraftverk" på 2 MW i fjerntliggende områder, fra regnskogen i det nordlige Cabinda til områdene rundt regionens flyplass.

Kundens fordeler

Selv om disse stedene opprinnelig ble forsynt med strøm gjennom dieselgeneratorer, oppfylte Aggreko forpliktelsen om å levere gassdrevne generatorer og erstatte det meste av det dieseldrevne utstyret ved hovedkraftverket i Malongo i betydelig grad, og reduserte dermed de samlede driftskostnadene for kunden.

+47 810 00 333

Leie Forespørsel
Power Generation Utlities Cabinda