Grunnlastverk i Spania

Støtte til grunnlastverk i nettet med 11 MW

Kundens utfordring

Et viktig kraftverk i Melilla, Spania, installerte nye generatorer i anlegget. I installasjonsprosessen var det forventet betydelige strømtap.

Aggrekos løsning

Innledningsvis installerte Aggreko en strømforsyning på 5 MW som nødvendig reserve. I installasjonsperioden økte strømbehovet i området drastisk. Aggreko økte umiddelbart den midlertidige strømforsyningen til 11 MW for å kompensere for endringen i strømbehov. Kundens grunnlastverk var fullt bemannet av Aggreko i tre år.

Kundens fordeler

Ved hjelp av Aggrekos midlertidige strømforsyning kunne kraftverket dekke behovet uten avbrudd. Aggrekos pålitelighet, raske reaksjon og fleksibilitet når det gjelder å skaffe ekstrautstyr, gav kraftverket mulighet til å opprettholde driften uten problemer

 

+47 810 00 333

Leie Forespørsel
power

Relaterte industrier

Industri produksjon