Generatorer, aircondition, ventilasjon og strøm

Aggrekos kjøletårn gir en kraftig løsning

Kundens utfordring

Et større kraftverk i Oklahoma mistet et tårn med en kapasitet på 435.000 liter vann per minutt som følge av en voldsom tornado. Det ødelagte tårnet var et av kraftverkets seks hovedkjøletårn, og dermed gikk det hardt utover kraftverkets evne til å produsere strøm – særlig i de travle sommermånedene.

Aggrekos løsning

Aggrekos spesialister på industrikjøletårn kunne tilby en nøkkelferdig løsning med et midlertidig system som bestod av 46 modulkjøletårn, hvert på 1000 tonn, to transformatorer på 2500 kVA, strømfordeling og et fullstendig rørsystem. I kontrakten inngikk også en dagmulkt på 100.000 USD ved forsinket oppstart ettersom tidsaspektet var svært viktig for kunden. I løpet av åtte dager var anlegget, som planlagt, igjen i full produksjon.

Kundens fordeler

Ved hjelp av den enestående patenterte smarTTower-modellen for modulkjøletårn fikk utstyret plass på det begrensede tilgjengelige området. På grunn av høydebassenget for kaldtvann, som også inngår i den patenterte modellen, var det ikke behov for dyre ekstrapumper.

+47 810 00 333

Leie Forespørsel

cooling towers in snow

Aktuelle bransjer

Kraftindustri

Andre opplysninger

Strømgenerering