Strømutleie, air condition, kjølere og chillers

Aggreko gjør det mindre hett i gruve i Arizona

 Kundens utfordring

De elektriske motorene som driver viftene i en gruve i Arizona fungerte dårlig. En feil hadde ført til for lav spesifisering og dermed overoppheting. En omgivelsestemperatur som enkelte ganger er over 37 °C, forsterket problemet. Det var svært dyrt å skifte motorene, og produktiviteten i gruven måtte opprettholdes.

 

Aggrekos løsning

Aggreko brukte en kombinasjon av erfaring og kunnskap for å komme frem til en løsning. Industrielle luftkondisjoneringsanlegg sørget for en konstant kilde til avkjølt luft som ble rettet mot motorspolene. Ved hjelp av denne ekstra kjølingen kunne motorene gå bedre og viftene fungere slik de skulle. 

 

Kundens fordeler

Takket være Aggrekos frie tenkning og typen tilgjengelig anlegg kunne gruven fortsette driften uten avbrudd. Produksjonen og ytelsen økte, og man unngikk kapitalkostnadene ved å skifte de elektriske motorene.

+47 810 00 333

Leie Forespørsel
Mining Kazakhastan chiller

Aktuelle Bransjer