Lastprøve for turbinprodusent

Lastprøve for stor produsent av gassturbiner

 

Kundens utfordring

Etter å ha sikret seg kontrakt på levering av tre gassturbiner til en ny gassproduksjonsplattform kontaktet en stor turbinprodusent Aggreko og ba om en lastprøveløsning. Hver turbin var klassifisert til 27 MW med en spenning på 11 kV 60 Hz og en effektfaktor på 0,9. Dette tilsvarer nok strøm til en liten by med omtrent 9.000 husstander.

Aggrekos løsning

Aggrekos ordning med leie av lastbank gav kunden mulighet til å tilføre last fra 0 til 100 % for å kunne kontrollere ulike turbinparametrer, for eksempel vibrasjon, temperaturer, drivstofforbruk og ventilasjonsytelse.

Kundens fordeler

Aggrekos nøkkelferdige løsning gav kunden trygghet for at utstyret ville fungere slik det skulle. Dessuten forhindret lastbankprøven muligens en kostbar turbinfeil etter at gassplattformen var installert på havbunnen. Aggrekos løsning reduserte kundens bekymring for utstyrets effektivitet og gav dem mulighet til å konsentrere seg om andre sider ved prosjektet.

+47 810 00 333

Leie Forespørsel
Loadtest solutions in manufacturing

Relaterte bransjer

Olje og gassmarkeder