Emergency Baseload Power Station, Panay Island, Philippines

Grunnlastverk i en nødssituasjon på øya Panay, Filippinene

Kundens utfordring

Panay er en av øyene i øygruppen Visayas. Visayas ligger midt i Filippinene, og øyene i øygruppen er knyttet sammen gjennom delnettet Cebu-Negros-Panay. Øya Panay ligger i enden av nettet og er dermed mest sårbar for strømsvikt i Visayas-regionen.

Det filippinske statseide kraftselskapet (NPC) hadde presserende behov for midlertidig strømforsyning i tillegg til nettet og reduksjon i forekomsten av strømavbrudd i regionen som påvirket anslagsvis 3,5 millioner mennesker på Panay.

Aggrekos løsning

Aggreko installerte og drev et grunnlastverk på 10 MW/69 kV ved kraftverket Panit‑an i Capiz-provinsen på Panay. Vi leverte en fullstendig strømforsyningsenhet som bestod av generatorer, transformatorer, drivstofftanker og høyspentledninger. Alt utstyr og tilleggsutstyr var skaffet, installert og ferdigstilt mindre enn 40 dager etter at kontrakten ble inngått.

Kundens fordeler

 

Gjennom strømforsyningsenheten på 69 kV ble det opprettet direkte tilkobling til kraftverket Panit-an. På denne måten oppnådde man de ekstra fordelene ved å redusere overføringstapene i størst mulig grad og forbedre spenningsstabiliteten i systemet.

+47 810 00 333

Leie Forespørsel
Panay Island Philippines Utilities Power