Altering product output with innovative process enhancements

Endre produktytelsen gjennom nyskapende prosessforbedringer

Kundens utfordring

Etter å ha tapt en brenngasskontrakt måtte CITGO gjøre et tøft valg – produsere mindre brenngass eller redusere den samlede raffinerigjennomstrømningen. CITGO har et utmerket sikkerhetsprogram og legger vekt på trygge og pålitelige prosjekter. Aggrekos tekniske løsning presenterte en omfattende prosessutforming for hvert av de to prosjektene.

Aggrekos løsning

Aggreko henvendte seg til raffineriet med metoder for å redusere brenngassproduksjonen. En gjennomgang av prosessenhetene viste at en reduksjon i den interne strømningstemperaturen ville føre til at mer umettet gass ville bli absorbert, og dermed ville gasstrømmen til brenngassdelen av anlegget bli redusert.

Aggrekos anbefalte plan (vannkjølt løsning) og prosessmessige og økonomiske tanke bak denne løsningen var basert på mengden bensin som skulle kjøles, og entalpien som skulle fjernes.  Bensinens innløpstemperatur er lav nok til å oppnå den ønskede varmeutledningen i én veksler. Den mekaniske kjøleren ble nedkjølt med vann, Aggreko leverte et eget mobilt kjøletårn.

To prosesspunkter ble fastsatt: en mekanisk kjøler til API 51°-bensin og en varmeveksler til kjøling av olje for absorpsjon av naftalignende stoffer. CITGO godkjente løsningene og iverksatte en hasteplan for å gjennomføre dem. Fra de første samtalene og til prosjektet ble igangsatt tok det omtrent seks uker.

Kundens fordeler

Gjennom dokumentasjonen kunne ledelsen ved raffineriet analysere prosjektet grundig med hensyn til ytelse, sikkerhet og pålitelighet. Denne dokumentasjonen gjorde det også enklere å gjennomføre en grei og problemfri installasjon og oppstart.

Prosessingeniøren ved metningsanlegget rapporterte om at brenngassen i enheten hans var redusert med 500.000 standard kubikkfot per dag. Dette tilsvarer omtrent 340 fat per dag. Kostnad/nytte-forholdet var 6,8 til 1.

+47 810 00 333

Leie Forespørsel
petrochem