Alkylation Case Styd

Alkylering i raffineringsindustrien

Kundens utfordring

Våren 2004 kontaktet et raffineri på Golfkysten Aggreko for å få evaluert kjølebegrensningene i alkyleringsenheten. Høye reaktortemperaturer begrenset produksjonen og førte til tap i oktantall og økning i syreforbruk. Behovet for alkyleringsenheten var større enn noen gang, og kunden ønsket å fullføre prosjektet og få det i drift så raskt som mulig.

Aggrekos løsning

Ingeniører fra Aggreko Process Services ble på anlegget for å fullføre prosessutformingen mens utstyret ble levert og installert. Gjennomgangen av den foreløpige fareanalysen og operatøropplæringen ble fullført før prosjektet ble igangsatt.

Prosjektet ble igangsatt uten uhell. I løpet av et par timer var reaktortemperaturen redusert med 6 °C.

Kundens fordeler

Som følge av dette prosjektet kan raffineriet opprettholde den planlagte produksjonsmengden, oktanverdien er økt med 1 oktantall og syreforbruket er redusert betydelig. Kommentarene fra kunden bekrefter verdien av APS for prosjektet.

“Da Aggreko Process Services ble engasjert i prosjektet, fikk vi mer enn vi forventet. Vi var ikke klar over hvilken ekspertise, profesjonalitet og merverdi APS kan tilføre et prosjekt. Etter det første møtet vårt hadde vi fullstendig tillit til dyktigheten deres og stolte på de anbefalingene vi fikk. Det faktum at de ville bli på anlegget og fullføre det endelige utformingsarbeidet viste at de virkelig gikk inn for prosjektet. Det var en fornøyelse å samarbeide med medarbeiderne fra APS, og vi gleder oss til å samarbeide med dem i fremtidige prosjekter."

Anleggsleder for raffineriet

+47 810 00 333

Leie Forespørsel
alkylation

Relaterte linker

Raffineringsindustrien