Strøm til Australsk Gruve

Strøm til å drive ny jernmalmgruve, utvinning i gruveområde C, Vest-Australia

Kundens utfordring

BHP Billitons (BHPB) gruveområde C-prosjekt ligger i Vest-Australia og omfatter en av regionens største ressurser av Marra Mamba (jernjaspilitt) som ennå ikke er utvunnet. BHPB tildelte Downer Engineering Power kontrakten på å levere, installere og styre midlertidig strømforsyning til driften av det nye prosessanlegget for jernmalm i utvinningsområdet, og inntil en ny overføringsledning fra det BHPB-eide gassturbinkraftverket på 105 MW kunne kobles til det fjerntliggende området, var det behov for en alternativ strømkilde for å kunne komme i gang med driften.

Aggrekos løsning

Aggreko installerte et midlertidig kraftverk på 11 MW/33 kV med underjordiske kabler tilknyttet kundens høyspenningsluftledning til drift av gruveutstyret og så rask produksjonsstart som mulig.

Kundens fordeler

Ettersom gruveanlegg har hyppige endringer i lastbehov og dette fører til uventede og kostbare strømtap og ekstra drivstofforbruk, leverte Aggreko et kontrollsystem tilknyttet spesialprogramvaren SCADA som gir kunden mulighet til å overvåke strømforsyningen via telemetri (radiostyring). SCADA-systemet er programmert til å regulere strømmen fra generatorenheten etter behovet fra gruveutstyret, slik at all tilgjengelig strøm utnyttes og drivstoffkostnadene reduseres betydelig.

+47 810 00 333

Leie Forespørsel
road tr4ain australia

Relaterte industrier

Gruvedrift