Strøm til Russland

Kraftverk til stor produsent i Russland

 

Kundens utfordring

Da en verdensledende produsent av trebasert gulvbelegg satte i gang med et prosjekt for å bygge et nytt, stort produksjonsanlegg nær Moskva, trengte Russland midlertidig strømforsyning. Kunden trengte et helt kraftverk fordi det ikke fantes lokal strømforsyning i nærheten av produksjonsanlegget.

Aggrekos løsning

Aggreko kunne levere et midlertidig kraftverk på 7 MW/10 kV som gav produksjonsmuligheter selv ved temperaturer under null grader i den barske russiske vintersesongen. Til tross for de ekstremt lave temperaturene, ned i -25 grader, fungerte Aggrekos utstyr slik det skulle fra november 2003 til januar 2005.

Kundens fordeler

Aggrekos midlertidige kraftverk gav kunden pålitelig og kontinuerlig strømforsyning slik at produksjonen kunne opprettholdes. Uten bistand fra Aggreko ville kunden ha stått uten produksjon til det lokale kraftverket kunne skaffe strøm.

+47 810 00 333

Leie Forespørsel
Manufacturing power station solutions