Strømsystem Offshore

Ferdigstille strømsystemene for et offshore fartøy

Kundens utfordring

China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) inngikk et prosjektsamarbeid med Texaco og BP med sikte på å utvinne olje- og gassreservene i BoHai-bukta, nordøst for Kina. Som en del av prosjektet, ble et flytende produksjons-, lagrings- og lossingsfartøy (FPSO), ”BoHai Century”, bestilt fra det nye skipsverftet i Dailan.

I bestillingen av fartøyet ble det stilt krav om en betydelig høyspenningslastbankenhet til testing av ”BoHai Century”s strømgenereringssystem i forhold til internasjonalt godkjente DNV-standarder. En fleksibel lastbankenhet var påkrevd for at turbingeneratorene skulle kunne testes i forskjellige kombinasjoner. Dessuten var det nødvendig med nøyaktige dataregistreringstjenester, for å dokumentere systemytelsen under alle testvilkår.

Aggrekos løsning

Aggreko leverte og drev en resistiv lastbankenhet på 10 MVA i kombinasjon med høyspenningstransformatorer og tilhørende utstyr for å gjennomføre testen ved 10,5 kV.

 

Kundens fordeler

Dataregistreringssystemet gav nøyaktige vilkår for lasttesten og nøyaktig overvåking. Aggrekos ingeniører på stedet gjennomførte alle testene til kundens tilfredsstillelse. “Vi var svært imponert over Aggrekos utstyr og samarbeidet med ingeniørene på stedet,” sier assisterende prosjektleder Yao DeBin.

+47 810 00 333

Leie Forespørsel
FPSO power solutions oil_gas industry

Related Industries

Oil & Gas