Tunnel problemer

Aggreko legger siste strøk på tunnel

Kundens utfordring

Tunnelforholdene i dette tidskritiske motorveiprosjektet førte til problemer.

Fuktighet og lave temperaturer i tunnelen forsinket malingen av tunneloverflaten. Et viktig krav var å heve temperaturen og tørke opp tunnelmiljøet.

Aggrekos løsning

For å holde tidsrammen for prosjektet leverte Aggreko fire oljedrevne varmere på 125 kW som leverte varm, tørr luft. Åtte vifter med en kapasitet på 5.000 kubikkfot per minutt sørget for at denne tørre luften nådde alle deler av tunnelen.

En dieselgenerator fra Aggreko sikret den nødvendige strømforsyningen.

Kundens fordeler

Fuktigheten i tunnelen ble raskt redusert, og omgivelsestemperaturen steg. Malearbeidet kunne gå etter planen, og prosjektet fikk en lykkelig slutt.