Vannproduksjon i Sri Lanka

Aggreko hjelper til med vannkraftproduksjon

Kundens utfordring

Etter fem påfølgende år nesten uten regn var nivået i reservoarene som gir vann til Sri Lankas vannkraftverk, i ferd med bli kritisk lavt. Da situasjonen ble mer akutt, ble det innført strømrasjonering i et forsøk på å bevare vannforsyningen.

I det opprinnelige anbudet var det behov for 100 MW grunnlastkraft ved fire anlegg rundt hovedstaden Colombo. Dette behovet økte til slutt til over 200 MW og fordelte seg på åtte anlegg.

Aggrekos løsning

Det var nødvendig med et fleksibelt system for å levere ulike kapasiteter ved forskjellige spenninger fra 8 MW/11 kV i Aniyakanda til 45 MW/33 kV i Kosgma. Aggreko leverte en komplett utstyrspakke med generatorer, transformatorer, apparatanlegg, kontrollrom og tilleggskomponenter samt lagersystemer for drivstoff i bulk og påtok seg ved flere anlegg på vegne av strømleverandøren ansvaret for drivstoffhåndtering, også kvalitetskontroll og måling for å garantere nivåene på drivstofforbruket i kontraktsperioden.

Kundens fordeler

Aggrekos ingeniører overtok all drift og alt vedlikehold av det leverte utstyret for å sikre at alle de 200 MW av den midlertidige strømmen fungerte maksimalt hele døgnet hver eneste dag.

Innen åtte uker etter at kontrakten var inngått hadde Aggreko transportert, levert, installert og satt i drift alle de 200 MW.

Aggrekos evne til å aktivere, installere og ferdigstille modulstrømforsyningsenheter med fleksibilitet til å produsere strøm med den nøyaktige kapasiteten og spenningen som er foreskrevet for kundens tilgjengelige anlegg, innen svært korte tidsfrister viste seg å være en nøkkelfaktor da Aggreko ble foretrukket som leverandør.

+47 810 00 333

Leie Forespørsel
hydro

Relaterte linker

Power utility generation