Varm autoklav i Nevada

Oppvarming ved høy temperatur holder en autoklav varm

Kundens utfordring

Da en autoklav i Nevada ble tatt ut av drift, var det stor fare for at maskinens foring ville sprekke og fryse på grunn av de ekstremt lave temperaturene i Nevadas vinterklima.

Aggrekos løsning

Spesialistene i Aggreko ble tilkalt, og snart ble det iverksatt en nyskapende løsning for å holde maskinen varm ved hjelp av Aggrekos HiTemp-varmere. Bare en tørr og fuktfri varmer kunne brukes til å holde autoklavens foring ved riktig temperatur.

Kundens fordeler

Aggreko leverer flamme- og røykfrie elektriske varmere til et utall brukssområder i gruveindustrien – dette er bare ett eksempel

+47 810 00 333

Leie Forespørsel
mine

Relaterte bransjer

Gruvedrift