Temperaturkontroll, kjøletårn og strømutleie fra Aggreko

Temperaturkontroll

Aggreko har erfaring med å tilrettelegge prosesser, materialer og omgivelser for bedre temperaturkontroll.

Temperaturkontroll-løsningene fører til lengre levetid for utstyret ditt og økt produktivitet.

Aggreko tilbyr skreddersydd temperaturkontroll utstyr og erfaring med å iverksette løsninger på følgende områder:

  • Modulkjøletårn kjøler ned store mengder vann og spillvann.
  • Luft- og vannbaserte kjølere og klimaanlegg utfyller installerte prosessystemer eller leverer ventilasjonstjenester til arbeidsplasser.
  • Varmevekslere, Air Condition, bl.a. matvaretilpassede enheter, øker produktiviteten i prosessen.
  • Elektriske varmeovner gir flamme- og røykfri oppvarming, bl.a. TecHeat til skadedyrbekjempelse.
  • Avfuktere gir anleggsledere større frihet til å kontrollere varierende produktforhold eller omgivelsesluft.

Aggrekos tekniske spesialister får utstyret raskt på plass og overvåker ytelsen for å sikre kontinuerlig, pålitelig service.